Välkommen till Gelos ABC & HLR Kurser på nätet!

Gelos drivs av Lars-Olof Tjörnvik och utbildar i basal Hjärt Lung Räddning samt livräddande första hjälpen till barn och HLR med hjälp av defibrillator.

Företaget utbilar även inom L-ABC vilket är Andning Blödning Chock och har varit verksamt sedan 1997.

Lasse tjörnvik

Jag arbetar som ambulanssjukvårdare och har varit verksam inom yrket sedan 1980.

 

 

www.gelos.se © 2008